DIỄN ĐÀN KIẾN THỨC

ÔN THI TOÁN

Thống kê Violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với DUY TIÊN - Thầy & Trò.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bảng phân bố tần số và tần suất

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Quỹ (trang riêng)
  Ngày gửi: 02h:22' 23-03-2009
  Dung lượng: 436.5 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  Chương V: thống kê
  Giới thiệu chung:
  Bài 1: bảng phân bố tần số và tần suất
  Bài 2: biểu đồ
  Bài 3: số trung bình cộng. số trung vị. Mốt
  Bài 4: phương sai và độ lệch chuẩn
  Các thống kê thường gặp:
  Thống kê dân số
  Thống kê tỉ lệ đỗ tốt nghiệp
  Thống kê điểm trung bình của học sinh..
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  Bài 1: bảng phân bố tần số và tần suất
  i.ôn tập:
  1.Số liệu thống kê:
  Ví dụ 1: năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh
  30 30 25 25 35 45 40 40 35 45
  25 45 30 30 30 40 30 25 45 45
  35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 35
  Tập hợp các đơn vị điều tra: 31 tỉnh, mỗi tỉnh là một đơn vị
  Dấu hiệu điều tra: năng suất lúa hè thu năm 1998 ở mỗi tỉnh
  Các số liệu trong bảng: gọi là số liệu thống kê
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  bảng phân bố tần số và tần suất
  I.ôn tập
  1.Số liệu thống kê:
  2.Tần số:
  Xem lại bảng ở phần 1
  30 30 25 25 35 45 40 40 35 45
  25 45 30 30 30 40 30 25 45 45
  35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 35
  Các giá trị thống kê: x1=25 ; x2=30 ; x3=35 ; x4=40 ; x5=45
  Tần số của một giá trị: số lần xuất hiện giá trị đó (thường kí hiệu: n với chỉ số tương ứng chỉ số của giá trị thống kê)
  Cụ thể: n1=4 ; n2=7 ; n3=9 ; n4=6 ; n5=5
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  Mục lục
  bảng phân bố tần số và tần suất
  I.ôn tập
  1.Số liệu thống kê:
  2.Tần số:
  ii.Tần suất:
  Tần suất của một giá trị =
  Tần suất của giá trị
  Số đơn vị điều tra
  Kết quả ta có bảng:
  Năng suất
  (tạ/ha)
  25
  30
  35
  40
  45
  Tổng
  Tần số

  4
  7
  9
  6
  5
  31
  Tần suất
  (%)
  12,9
  22,6
  29,0
  19,4
  16,1
  100%
  Bảng bên được gọi là bảng phân bố tần số và tần suất.
  Nếu bỏ cột tần số ta có bảng tần suất. Nếu bỏ cột tần suất ta có bảng tần số.
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  Mục lục
  bảng phân bố tần số và tần suất
  I.ôn tập
  1.Số liệu thống kê:
  2.Tần số:
  ii.Tần suất:
  Ta có bảng tổng quát như sau:
  Giá trị
  Thống kê
  x1

  x2

  ..
  xk

  Tổng
  Tần số

  n1

  n2

  ..
  nk

  n
  Tần suất
  (%)
  n1
  n
  n2
  n
  ..
  nk
  n
  100%
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  100
  100
  100
  bảng phân bố tần số và tần suất
  I.ôn tập
  1.Số liệu thống kê:
  2.Tần số:
  ii.Tần suất:
  Ví dụ 2: Lập bảng phân bố tần số và tần suất khi điều tra điểm thi HK của 20 học sinh như sau:
  5 4 7 4 5 3 5 7 6 7
  5 5 5 6 4 7 4 7 6 7
  Kết quả:
  Điểm
  3
  4
  5
  6
  7
  Tổng
  Tần số
  1
  4
  6
  3
  6
  20
  Tần suất
  5%
  20%
  30%
  15%
  30%
  100%
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  Mục lục
  bảng phân bố tần số và tần suất
  I.ôn tập
  1.Số liệu thống kê:
  2.Tần số:
  ii.Tần suất:
  iii.Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp:
  Ví dụ 2: Các số liệu thống kê chiều cao của 36 học sinh (SGK)
  158 152 156 158 168 160 170 166 161 160 172 173
  150 167 165 163 158 162 169 159 163 164 161 160
  164 159 163 155 163 165 154 161 164 151 164 152
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  Khi phân lớp, số các giá trị thuộc lớp thứ i gọi là tần số của lớp i và kí hiệu là ni. Tỉ số giữa ni và tổng số các đơn vị thống kê gọi là tần suất của lớp i và kí hiệu: fi.

  bảng phân bố tần số và tần suất
  I.ôn tập
  1.Số liệu thống kê:
  2.Tần số:
  ii.Tần suất:
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  Từ ví dụ trên, phân lớp các số đo chiều cao, ta có tương ứng các tần số và tần suất:
  L1: [150;156) ? n1=6 ? f1=16,7%
  L2: [156;162) ? n2=12 ? f2=33,3%
  L3: [162;168) ? n3=13 ? f336,1%
  L4: [168;174) ? n4=5 ? f4=13,9%
  bảng phân bố tần số và tần suất
  I.ôn tập
  1.Số liệu thống kê:
  2.Tần số:
  ii.Tần suất:
  iii.Bảng ghép lớp:
  Ta có bảng phân bố như sau:
  Lớp số đo
  (cm)
  [150;156)
  [156;162)
  [162;168)
  [168;174]
  Cộng
  Tần số

  6
  12
  13
  5
  36
  Tần suất
  (%)
  16,7
  33,3
  36,1
  13,9
  100 (%)
  Bảng bên được gọi là bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp
  Nếu bỏ cột tần số ta có bảng tần suất ghép lớp. Nếu bỏ cột tần suất ta có bảng tần số ghép lớp.
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  bảng phân bố tần số và tần suất
  I.ôn tập
  1.Số liệu thống kê:
  2.Tần số:
  ii.Tần suất:
  iii.Bảng ghép lớp:
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  Các bước lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp:
  Bước 1: Phân lớp (Thông thường trong các bài tập đã phân sẵn các lớp).
  Bước 2: Xác định tần số, tần suất các lớp.
  Bước 3: Lập bảng.
  bảng phân bố tần số và tần suất
  I.ôn tập
  1.Số liệu thống kê:
  2.Tần số:
  ii.Tần suất
  iii.Bảng ghép lớp::
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  Hoạt động trong SGK:
  Bảng khảo sát tiền lại của quầy bán báo trong 30 ngày:
  81 37 74 65 31 63 58 82 67 77 63 46 30 52 73
  51 44 52 92 93 53 85 77 47 42 57 57 85 55 64
  Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp với các lớp như sau:
  [29,5;40,5), [40,5;51,5), [51,5;62,5), [62,5;73,5), [73,5;84,5), [84,5;95,5)
  bảng phân bố tần số và tần suất
  I.ôn tập
  1.Số liệu thống kê:
  2.Tần số:
  ii.Tần suất:
  iii.Bảng ghép lớp:
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  Bảng phân bố tần tần suất ghép lớp:
  Lớp
  [29,5;40,5)
  [40,5;51,5)
  [51,5;62,5)
  [62,5;73,5)
  [73,5;84,5)
  [84,5;95,5)
  Cộng
  Tần suất (%)
  10
  17
  23
  20
  17
  13
  100 (%)
  bảng phân bố tần số và tần suất
  I.ôn tập
  1.Số liệu thống kê:
  2.Tần số:
  ii.Tần suất:
  iii.Bảng ghép lớp:
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  Lưu ý:
  Các khái niệm: tần số, tần suất của một lớp
  Bài tập về nhà: bài 1, 2, 3, 4 SGK trang 114.
  Kính chúc các thầy cô mạnh khoẻ
  Chúc đợt hội giảng thành công rực rỡ
  Chúc các em học sinh ngày càng học tập tốt hơn nữa!
   
  Gửi ý kiến